Fargespill er et unikt konsept. Selskapet startet i Bergen, og deres mål er å samle hele verden til sang og teater – på én og samme scene. Det har alltid vært konflikter mellom ulike folkeslag og kulturer, og dette har vist seg i større grad de senere årene. Derfor er ikke Fargespill bare et unikt konsept – det er et viktig konsept. Ved å samle mennesker med ulike bakgrunner på et felles sted, med et felles mål, lykkes vi i å samle mennesker, uavhengig av farge og kultur.

I en verden der forskjellene ser ut til å bli større og større, og der vi ser tendenser til et voksende hat, er det viktig å vise at mennesker kan samarbeide om de samme målene – uavhengig av sosial status, hudfarge eller kultur. På Fargespill bidrar forskjellige mennesker til forskjellige ting, og alle har med sine egne kulturskatter. Disse kulturskattene og tradisjonene blandes sammen, og resultatet er et enestående show som viser mangfoldet av mennesker i verden – og hvordan vi kan arbeide sammen.

Fargespill sin historie

Fargespill debuterte for første gang under Festspillene i Bergen i 2004, og konseptet ble umiddelbart en suksess. På scenen møtes unge mennesker fra hele verden, og alle har med sine egne historier, tradisjoner og kulturer som de deler med de andre. Alderen spenner seg fra 7 år til rundt 25 år, og på grunn av den store suksessen og interessen for konseptet, er nå Fargespill sett av nesten 200 000 publikummere. Og det går stadig fremover for Fargespill-gjengen.

I januar 2006 spilte Fargespill på NRK i forbindelse med delfinalen i Melodi Grand Prix, og senere samme år deltok hele gjengen under Vossajazz-festivalen. Her ble alle billettene revet vekk, og suksessen deres var et faktum. De senere årene har Fargespill spilt under kongeparets bursdager og ulike jubileum, de har hatt flere forestillinger i Peer Gynt-salen i Grieghallen og har også innledet et samarbeid med Kringkastingsorkesteret, KORK. NRK har fulgt gjengen ved flere anledninger, og det er laget dokumentarer om deltagerne.

Fargespill sin filosofi

Fargespill har ikke bare et helt unikt konsept, de har også en helt unik filosofi. Mennesker fra hele verden er samlet på scenen, og mange av disse har kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere. De har alle mistet noe, og de har alle sine historier. Målet til Fargespill er å få fram i lyset alt det disse menneskene har å by på – det være seg historier, tradisjoner, sorg eller glede. Det handler om å finne det de har, fremfor det de mangler.

Fargespill legger stor vekt på viktigheten av sosial anerkjennelse, spesielt for mennesker som kommer fra andre land, til Norge, uten å vite hva de kommer til. Derfor ønsker Fargespill å være et sted hvor mennesker i vanskelige situasjoner kan få denne anerkjennelsen, og de ønsker å være et sted hvor ulike mennesker med ulike behov, kan få utløp for sine følelser og historier. Det er dette – denne filosofien – som har gjort at Fargespill i dag er et så sterkt merkenavn.

Mange fordeler ved konseptet

Konseptet til Fargespill er kult. De samler unge mennesker fra hele verden, og får alle og enhver til å dele av sin egen kulturarv og sine egne historier. Dette gir et unikt innblikk i resten av verden – en verden de aller fleste av oss ikke engang vet at eksisterer. Vi får høre ulike melodier, ulike sanger og ulike historier, og vi får ta del i ulike ritualer, se ulike drakter og klær, og bli kjent med helt ulike, men unike mennesker.

Dette kan bidra til å fjerne allerede eksisterende fordommer og bekymringer, og det kan bidra til å forhindre at nye fordommer og bekymringer oppstår. Det kan gjøre oss mennesker mer mottakelige for andre kulturer og andre tankesett, og det kan bidra til at vi reflekterer litt mer over eget liv og egne tanker og verdier. Fargespill bidrar til at vi åpner øynene våre og det bidrar til en bedre verden, der alle kan samarbeide – det er nemlig fullt mulig.

Fargespill i dag

Fargespill har stor suksess den dag i dag, og de er stadig opptatt med å sette opp nye forestillinger rundt omkring i landet. Konseptet har dessuten spredt seg, og det er ikke lenger bare i Bergen Fargespill-gjengen eksisterer. Det finnes nå andre grupper med samme konsept, både rundt omkring i Norge, men også i Sverige. Derfor er det ikke sikkert det er Fargespill Bergen du får se når du er publikummer, men det er garantert en gruppe med de samme holdningene og de samme kunnskapene.

Oppsummering

Fargespill er et unikt og viktig konsept. Verden ser ut til å få større og større forskjeller, og ulike kulturer har ulike meninger. Derfor er det viktigere enn noen gang før å vise at ulike mennesker kan fungere sammen og at de kan samarbeide om de samme målene, med suksess. Dette er Fargespill et levende bevis på, og de kommer til å fortsette å overbevise oss om at det er mulig i årene som kommer. Det er vi takknemlig for.